Köpvillkor

The Amanpuri Soul Space

1. Allmänt 

Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap på The Amanpuri Soul Space AB och mellan den person (”Kunden”) som är namngiven i köpeavtalet, till vilket villkoren utgör en integrerad del. Avtalet är personligt och kan inte överlåtas på annan person. Retreaten inkluderar boende, klasser och mat under de datum du bokat.

2. Återbetalningsskyldighet 

The Amanpuri Soul Space AB följer distansavtalslagen vid köp via vår hemsida. Under förutsättning att retreaten inte påbörjats har kund rätt att under ångerfristen få tillbaka erlagt belopp för retreaten. Inom 14 dagar från köptillfället (”ångerfristen”) har kund som är privatperson rätt att skriftligen meddela The Amanpuri Soul Space AB om hen ångrat sitt köp. Om kunden utnyttjat sin ångerrätt, betalas det belopp hen har betalat för retreaten tillbaka snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då meddelandet om att kunden ångrat sig kom. Efter 14 dagar, då ångerfristen löpt ut, betalas inte depositionsavgiften på 1500 kr tillbaka om kunden ångrar sig. Fram till 10 dagar innan retreaten påbörjar betalas resterande del av betalningen tillbaka (dvs allt över 1500 kr). Se även konsumentverket och distansavtalslagen, samt EU:s gemensamma tvistlösningssida http://ec.europa.eu/odr.

3. Hälsotillstånd

Varje kund ansvarar själv för att hälsotillståndet är sådant att de utan risk kan delta i aktiviteterna på The Amanpuri Soul Space AB.

4. Förlorad plats vid utebliven betalning

Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer kunden förlora sin plats på retreaten.

5. Betalningsplan

Vid bokning erläggs en deposition på 1500 kr. Resterande belopp betalas senast tio dagar innan retreaten påbörjas. Denan betalning sker via konto/kreditkort.

Om teckning saknas på kundens konto/kreditkort dagen för överföring/debitering, skickas en påminnelse för förfallen avgift.Kund har uppfyllt sin betalningsskyldighet när angivet belopp har kommit in på The Amanpuri Soul Space AB konto. Om betalningen inte erhålls senast på förfallodagen för påminnelse förbehåller sig The Amanpuri Soul Space AB rätten att debitera eventuell dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förekommande fall, kostnader för inkasso.

6. E-handel

För att kunden ska kunna betala inköpt medlemskap behöver betalningar för e-handel godkännas via dennes bank.

7. Avbokning vid särskilda omständigheter

Kunder som på grund av särskilda omständigheter inte kan delta på retreaten bör meddela oss via email (retreat@thesoulspace.com) så snart dessa omständigheter framkommit. Särskilda omständigheter inkluderar exempelvis men inte uteslutande:
Sjukdom / skada: Läkarintyg / utlåtelse av sjukgymnast
Graviditet: Inget intyg krävsJobb/militärtjänst på annan ort: Intyg från företag eller dylikt. Om mailet inkommer tidigare än tio dagar innan retreaten påbörjats får kunden tillbaka total beloppet (deposition och huvudbetalning). Om mailet inkommer senare än tio dagar innan retreaten påbörjats ombeds kunden istället att kontakta sitt försäkringsbolag för att få tillbaka beloppet.

8. Ändring av kundens personuppgifter

Kunden skall omgående underrätta The Amanpuri Soul Space AB om ändring av personfakta som namn, adress, telefonnummer eller e-mailadress.The Amanpuri Soul Space AB ansvarar inte för de fall där eventuell betalningspåminnelse eller information inte når kunden på den av kunden aktuella angivna adressen.

9. Ansvar för kundens ägodelar och olycksfall

The Amanpuri Soul Space AB ansvarar inte för förluster på grund av stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på kundens eller andra besökares tillhörigheter.

10. Praktiska ändringar

The Amanpuri Soul Space AB förbehåller sig rätten att ändra scheman och antal pass/retreat.

11. Kundregister i databas

Alla kunder registreras i en databas. Genom godkännande av detta avtal godkänner kunden den registreringen. The Amanpuri Soul Space ABbehandlar uppgifter om kunden för att kunna tillhandahålla och administrera kundsystem som kunden har samtyckt till. Kundens uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen. Uppgifter utelämnas ej till tredje part om ej behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet med intresseavvägning som rättslig grund.

12. Medgivande

Genom att jag, som undertecknande kund, godkänner villkoren medger jag att uttag får göras från angivet konto/kort på begäran av betalningsmottagaren The Amanpuri Soul Space AB för överföring till denne.

13. Annan betalare

Om annan person eller företag som i avtalet påtagit sig betalningsansvar för kunden avbryter betalningarna är kunden solidariskt betalningsansvarig.

14. Cookies 

Denna webbplats använder sig av cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på datorn och som innehåller information för att hjälpa webbplatsen att identifiera och följa användare. Cookies finns som sessionscookies och som cookies som lagras permanent på datorn. Under tiden för ett första besök på webbplatsen blir webbläsaren tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop användaren med andra användare. För att kunna använda webbplatsen till fullo bör kunden tillåta cookies i sin webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att ge kunden som besökare en bättre upplevelse och support och lagrar inga personliga uppgifter. Cookies kan raderas. På denna webbplats används cookies exempelvis för att hålla koll på kundens kundvagn, inställningar och vilka sidor som besökts för att kunna ge kunden en bättre kundupplevelse och support.

Kontakta ossretreat@thesoulspace.com

The Amanpuri Soul Space, org nr 559194-9754

Kärleksstigen 11, 764 53 Björkö

Telefon +46 70 628 53 65